Tjänstesida

Våra tjänster

Vi har under åren skaffat oss en gedigen erfarenhet från olika verksamheter, såväl inriktning som i vilken form som är möjlig att arbeta i. Såväl enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening.

Vi arbetar mest med ägarledda företag men har även varit verksamma i publika koncerner. Vi arbetar (har arbetat) inom entreprenadverksamhet, försäljning av olika produkter, fastighetsförvaltning, tidningsutgivning samt distribution, web-verksamhet av olika slag, hårfrisörer osv.

Vår basverksamhet är givetvis att som redovisningsbyrå serva, i de flesta fall, fåmansföretagare med inga eller ett fåtal anställda med att upprätta bokföring, bokslut, skatteredovisningar och inkomstdeklarationer.

I vissa fall är det lättare att flytta arbetet till Er. I så fall kommer vi och gör hela eller delar av arbetet på plats.

Intresserad av hur vi kan hjälpa Dig?

Redovisning

Som redovisningsbyrå hjälper vi våra uppdragsgivare med allt som avses med upprättande av bokföring och bokslut. Där ingår också redovisning av skatter för anställda samt mervärdesskatt. Anställdas löner registreras i ett löneprogram.

Vi har ingen standardlösning utan diskuterar oss fram till vad det är vi kan hjälpa till med. Ofta delar vi med klienten uppgifter eller så blir det vårt uppdrag att göra ”allt”.

Vi tror på idén att det för våra klienter är lönsamt att lämna ifrån sig vissa uppgifter till oss och istället ägna sig åt sin verksamhet och sin fritid.

Flera av våra klienter är kvar sedan 70 talet då byrån startade vilket vi är stolta över och ser som ett gott betyg.

Deklaration och redovisning av skatter

Vi upprättar enbart deklarationer i samband med ett redovisningsuppdrag.

Vi utför rådgivning avseende skatter kring Din verksamhet eller närliggande områden.

Övrig skatterådgivning och kanske rådgivning kring placeringar har vi kontakt med personer som sysslar med de problemen dagligen.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett avtal, har Du hamnat i en tvist och behöver en person som kan förhandla för Din räkning så har vi i de flesta fall ett kontaktnät som kan lösa de problem Du står inför.