Skip to content

Historik

Redovisningsbyrån etablerades 1972 av Vera Levén som startade en enskild firma, Hörningsnäs Redovisningsbyrå, efter att ha varit anställd på en revisionsbyrå i Huddinge. Namnet kommer från den del av Huddinge där Vera bedrev verksamheten och också var bosatt.

Efter en tid övertogs verksamheten av Ove och Monica Levén successivt från början av 1990 och den har sedan dess fortsatt varit verksam i Huddinge även om den inte längre finns i Hörningsnäs.

 Vi har under åren skaffat oss en gedigen erfarenhet från olika verksamheter, såväl inriktning som i vilken form som är möjlig att arbeta i. Såväl  enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening.

Vi arbetar mest med ägarledda företag men har även varit verksamma i publika koncerner. Vi arbetar (har arbetat) inom entreprenadverksamhet, försäljning av olika produkter, fastighetsförvaltning, tidningsutgivning samt distribution, web-verksamhet av olika slag, hårfrisörer osv.

Vår basverksamhet är givetvis att som redovisningsbyrå serva, i de flesta fall, fåmansföretagare med inga eller ett flertal anställda med att upprätta bokföring, bokslut, skatteredovisningar och inkomstdeklarationer samt vara behjälplig med övriga kamerala göromål.

En del av verksamheten har bestått i externt arbete där vi som konsulter arbetat på plats i det fall verksamheten varit tillräckligt omfattande eller det varit ett önskemål att kunna dela på arbetet mellan konsult och klient.

Dagens teknik möjliggör att redovisningsbyrån och klienten kan dela på arbetet och var och en ”logga in sig” från en plats man själv väljer.

Vi försöker alltid hitta en samarbetsform som våra klienter känner sig nöjda med där vi antingen delar på arbetet eller att vi som redovisningsbyrå tar allt kameralt arbete. Det finns ingen standard lösning där alla kan passa in utan hänsyn måste tas till allas önskemål.    

Vi är medlemmar i SRF vilket ger våra klienter en trygghet i försäkringar samt krav på fortbildning.

Intresserad av hur vi kan hjälpa Dig?