Skip to content

Bokföring

Behovet av att hålla ordning på sina böcker har funnits länge. De första försöken till dagens bokföring har spårats från 1200 talet fram till 1494 då Italienaren Lucia Pacioli skrev boken Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalite där bokföring var ett av de ämnen som beskrevs. Italien är därmed landet där dubbel bokföring först beskrevs varför man än idag blandar mellan begreppen Italiensk, dubbel och bokföring.

Mycket har hänt sedan dess och framförallt påverkar ny teknik hur bokföring upprättas även om det fortfarande är Lucia Paciolis beskrivning av systematiken som fortfarande ligger till grund för vårt arbete.

Utifrån ett klientperspektiv arbetar vi för att anpassa våra tjänster. Från att lämna ifrån sig allt arbete till att dela det via en internetuppkoppling. Användande av delsystem som förbehandlar till exempel leverantörsfakturor så att de lägger sig via en överföring
i registren och automatiskt blir bokförda och ligger klara att via fil skickas till banken för betalning.

I ”molnet” har vi möjlighet att dela programvaran med de kunder som själva vill logga in och kanske dela vissa uppgifter med oss.

Vi tror på idén att det för våra klienter ska vara lönsamt att lämna ifrån sig arbetet till oss då det skapar utrymme att arbeta i sin egen verksamhet.

Bokföring

Rapportering, bokslut, deklaration, årsredovisning

Löner

Underlag för utbetalning, lönespecifikationer, upprättande av kontrolluppgifter samt underlag till tid och lönerapporter.

Skatteredovisning

Redovisning av mervärdesskatt, källskatt, arbetsgivaravgift och underlag till F skatt.

Betalningstjänster

Hantering av inbetalningar och utbetalningar.  Inkassohantering.

Fakturering

Förutom att fakturan ofta är en förutsättning för att få betalt så måste den också innehålla all information som kund och lagstiftning kräver för att uppfylla kraven på en faktura.

Posthantering

I vissa fall kan vi hjälpa till att ta emot företagets post.

Intresserad av hur vi kan hjälpa Dig?