Skip to content

Bolagsbildning

Det finns många som arbetar med enbart bolagsbildning och gör det bra. Vi bildar bolaget eller skapar kontakt med en professionell bolagsbildare som ofta göra arbetet bättre och billigare än oss. Det går också idag att via bolagsverket själv bilda bolaget.

Hur man än väljer att gå till väga bör man i första skedet ta kontakt med oss, eller någon annan revisor eller redovisningskonsult och från början anpassa bolaget så att det blir så bra start som möjligt från början.

Om intresse finns att senare engagera oss så tar vi utan någon kostnad tid att diskutera hur den bästa lösningen bör vara.

Intresserad av hur vi kan hjälpa Dig?